re_verb_era_tion

Benedikte Esperi foto Anders Simonsen
Benedikte Esperi foto Anders Simonsen

Performance / Live art

Historiografiska Ekon Reverberationer Aktioner – Historiographic Echoes Reverberations Actions

re_verb_era_tion – koreografiska skuggningar och speglingar i nuet av och med Benedikte Esperi.

29-30:e oktober 18-21 VULKANO ComLab Kulturnatta Göteborg

8:e oktober Kl. 18.30 Kungsbacka torg, övrig medverkande Elsa Aurell

4:e oktober kl 16.30 utanför Kulturhuset Fyren, Kungsbacka

Verket ingick bla 2021 i Konstens vecka program med två konstnärliga publika program i mötet med residenskonstnärerna Paribartana Mohantys och Henning Rehnströms verk på temat: ‘Andra koreografier, nya rum utifrån begreppet kritisk turism’, årets residenskonstnärer vid Art Inside Out för Kungsbacka konsthall och den elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal; The Ghost Ship and the Sea Change.

‘A reverberation, or reverb, is created when a sound or signal is reflected causing numerous reflections to build up and then decay as the sound is absorbed by the surfaces of objects in the space – which could include furniture, people, and air.’*

Psychoacoustics is the branch of psychophysics involving the scientific study of sound perception and audiology—how humans perceive various sounds. More specifically, it is the branch of science studying the psychological responses associated with sound (including noise, speech, and music). Psychoacoustics is an interdisciplinary field of many areas, including psychology, acoustics, electronic engineering, physics, biology, physiology, and computer science.‘*

Detta sammanfaller med att staden Göteborg firar 400-års jubileum. The Ghost Ship and the Sea Change curateras av Lisa Rosendahl och är tematiskt sammanlänkad med biennalupplagan 2019, Part of the Labyrinth. Biennalen tar utgångspunkt i Göteborgs 400-åriga historia. Med ambitionen att titta både bakåt och framåt samtidigt undersöks hur olika sätt att berätta om stadens förflutna kan påverka dess framtid. Konstnärers sätt att arbeta med alternativ historiografi och aktiv förändring står i fokus.**

*wikipedia

**GIBCA