Dansa en Plats

Kommunkoreograf med residens på Glasets Hus i Limmared, Tranemo Kommun 2021. Under året har Benedikte Esperi haft dansresidens i Limmared och skapat verk för olika platser både ”live” och som installationer.

Benedikte Esperi skapar koreografier, videoverk och installationer för Glasets Hus i Limmared och dess omnejd i samband med hennes dansresidens under 2021. Bilderna och ljudet är en del från hennes arbete i mars. Då spelades bland annat en kort dansfilm in på perrongen.

”Att vänta är något vi alla kan relatera till på olika sätt. Den här perrongen blev både symbol och metafor för den märkliga tid vi lever i – en plats för väntan, längtan och ovisshet. Vi är ständigt i rörelse, om än i det lilla, på väg till och från olika platser, händelser, relationer och tidpunkter. Här gör jag väntan till ett rum för dans – perrongdans – en dimmig morgon i samband med projektet Dansa en Plats” /Benedikte

16 & 17 april streamas dansmoment från Limmareds tågperrong
av och med danskonstnären Benedikte Esperi. Det går att allt se live på plats.
Dansa en Plats 1:2
Fredag 16 april
15:00-15:10 15:30-15:40 16:00-16:10 16:30-16:40 17:00-17:10
Lördag 17 april
12:00-12:10 12:30-12:40 13:00-13:10 13:30-13:40 14:00-14:10 14:30-14:40 15:00-15:10

 

29 April Dansens Dag Dansslinga genom Limmared 11:00-12.30

Ett solo för Limmared av och med Benedikte Esperi

Benedikte Esperi photo anders Simonsen

29 April Dansens dag med Kulturskolans dansare. Här uppmärksammas Dansens Dag nationellt och internationellt. Dansare från Tranemo Kulturskola har tillsammans med Benedikte Esperi under sitt residens på Glasets Hus skapat en video med koreografi för händer i Limmared. Koreografi och video Benedikte Esperi Musik David Hilowitz ”Linear Perspective” Mer om #dansensdag 

En del av hennes residens kommer vara riktat till barn och unga som deltar 12 juni i en dansinstallation i anslutning till invigningen av konstprojektet Tur och Retur. Bli inte förvånad om ni får se henne på de mest överraskande platserna och tidpunkterna framföra något som hon kallar ”pop-up-koreografier”, små korta danssekvenser skapade i stunden. Dansa en plats – ett samarbete med VGR, föreningen Kultur 1740 i Glasets hus och Tranemo kommun.

5 September 2021 Maratondans – från Glasets hus till Centralen
Startar 11.00 vid Glasets hus i Limmared och avslutas 14.00 vid Centralen i Tranemo.
Maratondans är en dansad vandring utmed cykelvägen mellan Limmared och Tranemo, som med sina nedslag och pauser tar god tid på sig att låta omgivningen och konstverken från konstutställningen Tur och Retur bli del av Benediktes koreografier längs vägen. Detta är den sista i serien av danser som tagit plats under våren i Limmared under dansresidenset Dansa en plats i kommunen. Följ, beskåda eller dansa med!

Dansa en plats

 

Hem