Minnesträdgården

8-12 juni 2022 Scenkonstbiennalen Plats hotell PLAZA Västerås

Minnesträdgården – en tillfällig plats för ett kollektivt avslut och helande. I spåren (och såren) av pandemins närvaro och scenkonstens frånvaro har vi alla påverkats. Varje förlust är individuell men skapar ett gemensamt tomrum i hela samhället. Under biennalen har därför fem konstnärer bjudits in att skapa Minnesträdgården där de utifrån sina individuella praktiker erbjuder besökare att både omfamna och släppa taget om det vi upplevt. Tillsammans utgör dessa minnen en tillfällig plats för ett kollektivt avslut och helande genom sin manifestation.

Som besökare kan du komma och gå som du vill, ta den tid du behöver (5-55 minuter)

The memorial garden – a temporary place for a collective ending and healing. In the traces (and wounds) of the pandemic’s presence and the absence of the performing arts, we have all been affected. Each loss is individual but creates a common void throughout society. During the biennial, five artists have therefore been invited to create the memorial garden, where they, based on their individual practices, offer visitors to both embrace and let go of what we have experienced. Together, these memories constitute a temporary place for a collective ending and healing through its manifestation.

As a visitor you can come and go as you please, take the time you need (5-55 minutes)

Avslutet och helandet. För alla som besökt Minnesträdgården och medverkar i biennalen, anordnas en kollektiv manifestation. En gemensam gest för att kunna sätta punkt och samtidigt blicka framåt. Instruktioner ges på plats, inga förberedelser behövs. The ending and healing. For everyone who visited the Memorial garden and participates in the biennial, a collective manifestation is organized. A common gesture to be able to put an end and at the same time look ahead. Instructions are given on site, no preparation is needed.

Medverkande:
Benedikte Esperi
Elisabeth Belgrano
Napo Masheane
Cia Runesson
Annikki Wahlöö

Denna programpunkt ingår i temat Ta hand om dig, en satsning av Scensverige som pågår hela 2022. Med stöd från Kulturrådets återstartsbidrag för branschen kommer olika arrangemang om bl.a. självomhändertagande och självledarskap för ett hållbart yrkesliv göras.