MOD

Att befinna sig i det okända avkräver beslut, risktagande och MOD för att värja sig mot det kända 

MOD  – om att vidmakthålla mod när dom faller

Det här är en föreställning där strukturer raserats, rummet brutits upp och tiden ställts inför rätta. Kroppar blir anonyma och utbytbara moduler i en stundtals respektlös lek, där bara några få utvalda får delta, träda fram och skapa mening samt innehåll.

Hösten 2016 presenterades ensembleverket MOD av och med Benedikte Esperi på Atalantes scen under Ny Koreografi v.40-41. Urpremiär 15:e oktober 2016.

Info och bokning via producent på  Scenkonstportalen

Både medverkande och publik ställs inför frågorna

  • Vem har mod att agera självständigt i en kollektiv överenskommelse?
  • Vem representerar kollektivet?

De andra, resten, blir statister och vittnen till det som uppstår. Trots utanförskapet har de makt i själva återberättandet av vad som skapats av vem och när, i det som förs vidare och bildar historien. Det osammanhängande och lösryckta skapar sammanhang och nya strukturer. Verket speglar vår samtid men hämtar fakta från det förgångna i formulerandet av identiteter bortom det anonyma.

Benedikte arbetar med motsättningar, motståndsrörelser och maktstrukturer både som ideologisk utgångspunkt och konstnärligt innehåll i sina verk.  Hon vill utmana och utforska gränserna för koreografi och kroppars maktpositioner i ett delat rum.

Benedikte Esperi – artist, konstnärlig ledare och koreograf

 

Courage – to uphold courage when falling out of context

This is a performance where structures are demolished, the room is fragmented and time is put on trial. Bodies become anonymous and exchangeable modules in a disrespectful and sometimes mean game, where only a few selected ones may participate to form the content and context.

Both the performer and the audience will be confronted by two questions

  • Who has the courage to act independently in a collective agreement?
  • Who represents the collective?

The rest, or the others, become witnesses to what is about to arise. Despite the exclusion they own the power to construct history, when re-telling what was done by whom and when. The inconsequent modules create context and structure. The performance mirrors our present day and use fragments from the past to articulate individualisms within the ensemble to avoid being anonymous.

Benedikte works with contradictions, resistance and structures of power both as an ideological basis and as content in her artistic practice and method. Her intention is to challenge and explore the boundaries of choreography and hierarchies amongst bodies in a shared space.

Benedikte Esperi – artist, artistic director and choreographer

(urpremiären framförs på svenska)

Benedikte Esperi multiMODala MODuler foto Gunnar H Stening
Benedikte Esperi MOD foto Gunnar H Stening

Ide´, förklaring och utgångspunkter

”Inom fysiken definieras MODUL som en materialspecifik konstant vilken anger grad av motstånd till deformation. Det beskriver även en avgränsad komponent i ett systemMULTIMODAL kommunikation är att kommunicera med mångfald av medier.”

MODULER utgör i min ide´ de materialspecifika kropparna i rummet vilka tillsammans och separat arbetar MULTIMODALT. Mellan de olika modulerna uppstår friktion, likt en rörelse i motstånd. Motståndsrörelsen är transformationsfasen där det kända deformeras, skapar oro och leker med risken att inte nå fram, inte kommunicera. Mångfaldet brusar och söker gemensamma gester, symboler och signaler. De leder till något nytt, snart känt och nya överenskommelser för att sedan åter fortsätta bort från det kända in i det okända. Kollektivet och individen samverkar och motverkar varandra samtidigt i ett flöde av möten. Rummet utgör en möjlighet och ett motstånd. Kroppen utgör en möjlighet och ett motstånd. I mötet dem emellan skapas en abstrakt koreografisk struktur bortom de traditionella idéerna om begreppet koreografi.

Verket tar avstamp i nuet, kropp och rum med de förutsättningar som är aktuella och bildar ett bricolage av och med sin omvärld.

NUET är den tid vi har, äger, delar och förlorat
KROPPEN är den fysisk konstitution bestående av kött, ben och hud som letar sig fram med sinnenas hjälp i ett landskap av övriga kroppar
RUMMET är en fiktiv värld där vi ömsom synliggörs och ömsom döljs mellan lager av byggplast. Rummen i rummet blir en labyrint och vi tappar orienteringen kring oss själva och varandra

Koreografi: Benedikte Esperi
Video: Benedikte EsperiDansare: Anna Bergström och Karolin Kent
Statister/community group: 25 dansstatister i samarbete med Balettakademin Göteborg
Musik och ljud: Benedikte Esperi  technical coach:  Tobias Kjerstadius
Rörelsecoach: Emma Rozgoni, GAGA
Scenografi: Benedikte Esperi
Kostym: Benedikte Esperi
Kamera: Joon Pontén och Benedikte Esperi
Foto: Gunnar H Stening , Ida Löfgren och Benedikte Esperi
läsning sker ur ”Modet att skapa” Rollo May , ”Fallna kvinnor” av Eva F Dahlgren samt Journaler från Räddningsinstitutet Vrångsholmen 

Peers:
Ida Lod, Cecilia Lagerström, Henrik Esperi, Bengt Franzén, Ami Skånberg Dahlstedt, Moa Sahlin, Linda Wardal, Joon Pontén, Halla Olafsdottir, Tove Salmgren, Gunilla Lundin, Malin Ångman

Med stöd av: Atalante, Folkuniversitetet, Göteborgs stad Kultur, Danscentrum Väst Residens, Högskolan för scen och musik – Liz Lerman, Kulturkalaset a-venue Residens,  DOCH Residens, Kultur i Väst Danskraft, Stiftelsen Vrångsholmen – Räddningsinstitutet.

Presentationer av så kallade ”MODuler” – det vill säga performativa delar ur processarbetet:
30/7 Performance och ljudlandskap vid Vernissage av ”Huset vid vägens slut” på Vrångsholmen Tanumshede
19/8 12.00-15.00 Iscensättning, lecture och performance på a-venues minifestival vecka i samarbete med ”Kvinnliga Koreografers Konstnärskap”
27/8 18.00 Performance och iscensättning vid Dans- och Cirkushögskolan, stora scenen. Avslutande presentation av residens. (medverkande Toumo Haapala)
9/10 Frimurarlogen Stipendiekonsert MODuler Solo

Länkar till visuellt material!

Lecture in English

Intervju

Föreställningen

PDF info mod-_-benedikte-esperi