LATERLAND

‘Laterland’

The performance concept ‘Laterland’ interferes with public spaces through short choreographic actions. Topics of migration, loss of legacy, heritage and manifestation for freedom is exposed. ‘Laterland’ is a corporeal act created specifically for every site and context. Idea, Artistic director and realization Benedikte Esperi. First performed as a duet with Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi in Gothenburg at HDK/Valand Art Faculty, 13Festivalen and in New York at Eden studio Movement Research Manhattan 2017-2018 supported by the Swedish Art Council. It was selected to represent the Nordic Fringe Network in Brighton during Fringe Festival May 2019. ‘Laterland Nordic’ was also part of NORDIC FRINGE NETWORK 2018 performed in Gothenburg, Lahtis and Stockholm. The concept offers workshops in methods of how to create and compose a collective performative action in public space. Workshop participants co-create a collective performance in public space the same day.

2020-2021: ‘Laterland, stretch marks’ is a site-specific dance- & video concept performed in a variety of public sites and cities upcoming tour spring 2021 cancelled due to COVID-19. Supported by The Swedish Arts Grants Committee and Swedish Arts Council.

2020-2021: ‘Laterland, stretch marks’ är platsspecifika dans- & videoverk för offentliga miljöer i städer. Genomförs våren 2021 i omarbetat digital version pga COVID-19. Med stöd av bland annat Konstnärsnämnden och Kulturrådet.

Produktion våren 2021 Med videokamera, projektor och platsspecifik koreografi genomförs performancet ‘Laterland, stretch marks’ . Syftet är att undersöka, visualisera och gestalta en nutida kontext genom medierna nutida dans och videoprojektioner som en tvärkonstnärlig nomadisk installation i offentliga miljöer i ett Europa där förändring bevittnas och speglar en tillvaro som inte längre är berättelser om stater utan om avhumaniserade ‐ ofta anonyma ‐ individer, endast synliga i statistik. Verkets titel är en metafor där migrationer skapat ”fåror likt bristningar i en hud”, representerade av landskap som länkas samman med personliga berättelser där nu en pandemi förändrat hur vi relaterar till varandra, vår historia och framtiden. Pga COVID-19 fick projektet ombildas till digitalt projekt se en on-line-performance version här , trailer för digital version Laterland 2021. Filmfestivaler och utmärkelser! Projektet turnerar 2021 bland annat i Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Venedig och Aten. Platserna är valda utifrån vägar för migration, turism, konsthistoria och handel vars länder präglats av flyktingströmmar, politisk kollaps, ekonomiska kriser och korruption. Men även platser där strävan efter frihet och samverkan manifesteras(google maps).

‘Gudinnorna Eos & Aurora egenskaper kopplas samman till moderna fenomenet gryningsräder och i gestaltningen – verket – ’Laterland – stretch marks’ blir de en metafor för aktivistiska konstaktioner vilka tar sig genom Europa. De placeras utanför migrationskontor i respektive stad, tidigt på morgonen i gryningen. Genom den valda tidpunkten och platsen synliggörs komplexiteten kring vilka kroppar som får och ges plats samt möjligheter att uttrycka sig i offentliga samtal. Nationell tillhörighet blir en brännpunkt, för många en kamp om liv och död, för andra ett strategispel vid köksbordet. Verket kan förstås som ett sökande och utpekandet av vilka kroppar som härbärgerar rätten att uttrycka sig – om så bara i ett litet format för ett fåtal åhörare. Intentionen är att förhålla sig fragilt och receptivt i sitt tilltal med fredligt uppsåt.’
Läsning externa länkar: ‘migration flow Europe’‘…sanctuary city for migrants is…’

Laterland 2017 foto Andreas Bäckman

”Laterland” består av en serie 10 minuter långa koreografiska uppror/aktioner med migration som utgångspunkt framförs i offentliga rum. Det är lika mycket ett biografiskt historiografiskt experiment som ett manifest för identitet. Initialt använder projektet biografiska berättelser där de plats-specifika medverkande i verket delar fragment av sitt ursprung. Fragmenten gestaltas i ett experimentiellt, samtida och interdisciplinärt format där nutida dans och performancekonsten skapar ett fiktivt landskap: ”Laterland” . Verkets intention är att skapa tidskapslar, med minnen som försvunnit med dess bärare och platser som inte längre existerar i ett performativt format. Migration, avfolkning, förlust av arv, miljö och familj lyfts fram men också kampen för frihet och samverkan.

”Laterland” 10-minutes scores /actions with migration as starting point performed in public realm. The interpretation of the performance could be understood as a biographical historiographic experiment but also as a manifesto for identity. Initially, the project uses biographical narratives where the participants in each site-specific project share fragments of their origin. The fragments are performed in an experimental, free and interdisciplinary format where contemporary choreography and performance art creates a fictional landscape: ”Laterland” . The project aims to create an isolated capsule of “time-spaces” where topics of migration, relocation, displacement, loss of legacy and loss of a family will be exposed but also manifestation for freedom and cooperation.

”Offland” is a fringe of ”Laterland” and is a participatory and interactive performance for those who experience loss of legacy and heritage. Through a guided interaction, in a one-to-one-session format, the visitors are offered the possibility to re-visit and re-create their memories and engender a temporary memorial in the imagined nation, a Heterotopia; Offland (ref (Michael Focault)

Past performances and workshops:
#30th Nov Laterland Academy during Expand Frölunda Kulturhus
#6th Nov Gothenburg City museum, received Art stipend from Sällskapet Gnistan / Adlerbertska Stiftelsen
#12th Sept Stockholm (Swe) FB event
#29th Aug Lahti (Fi) FB event
#25th Aug Gothenburg(Swe) FB event
16th January Movement Research New York 2018
4-6th January 2018 13festivalen  link to GP
28th August 2017 at HDK opening venue

Verket fortsätter utforska begreppet migration, förflyttning och personliga berättelser i Sverige, Norden, USA och övriga Europa. Scenkonstportalen

Genomförs 2020-21 med Projektstöd Dans och Ateljéstöd Göteborg Stad

   

Presenterades i New York januari 2018, med resestipendie och stöd för internationellt kulturutbyte
 

Brighton Fringe 2019 med stöd från