LATERLAND – OFFLAND

‘Laterland’

CURRENT / AKTUELLT 2020

‘Laterland, stretch marks’ is site-specific dance- & video performances in a variety of public sites and cities through Europe during 2020. Sites and dates will soon be updated! Supported by The Swedish Arts Grants Committee. Will be performed when possible.

‘Laterland, stretch marks’ är platsspecifika dans- & videoverk för en rad olika offentliga rum i städer genom Europa under 2020. Platser och datum uppdateras inom kort! Genomförs med stöd av Konstnärsnämnden. Genomförs när förutsättningar finns (ovisst angående datum pga pandemin).

Presentation. Med videokamera, projektor, mediaspelare och platsspecifik koreografi genomförs produktionen ‘Laterland, stretch marks’. Syftet är att undersöka, visualisera och gestalta en nutida kommentar genom medierna nutida dans och video som en tvärkonstnärlig nomadisk installation i offentliga miljöer i ett Europa där förändring bevittnas och speglar en tillvaro som inte längre är berättelser om stater utan om avhumaniserade ‐ ofta anonyma ‐ individer, endast synliga i statistik. Verkets titel är en metafor där migrationer skapat ”fåror likt bristningar i en hud”, representerade av landskap som länkas samman med personliga berättelser. Projektet genomförs i Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Venedig och Aten. Platserna är valda utifrån vägar för turism, konsthistoria, handel och migration vars länder präglats av flyktingströmmar, politisk kollaps, ekonomiska kriser och korruption. Men även platser där strävan efter frihet manifesteras.

Selected to represent the Nordic Fringe Network in Brighton during Fringe Festival May 2019!
‘Laterland Nordic’ was part of NORDIC FRINGE NETWORK Aug-Sept 2018

”Benedikte Esperis performance concept ‘Laterland’ interferes with public spaces through short performance actions. Topics of migration, loss of legacy and heritage are exposed. ‘Laterland’ is a corporeal act created specifically for every site and occasion, inviting local participants to create and perform a common score.”
Benedikte Esperi invites to a workshop, where methods of how to create and compose a collective performative action in public space, will be shared. All workshop participants will be invited to participate in the performance ‘Laterland’ later at the same day.

 

Laterland foto Andreas Bäckman

”Laterland” består av en serie 10 minuter långa koreografiska uppror/aktioner med migration som utgångspunkt framförs i offentliga rum. Det är lika mycket ett biografiskt historiografiskt experiment som ett manifest för identitet. Initialt använder projektet biografiska berättelser där de plats-specifika medverkande i verket delar fragment av sitt ursprung. Fragmenten gestaltas i ett experimentiellt, samtida och interdisciplinärt format där nutida dans och performancekonsten skapar ett fiktivt landskap: ”Laterland” . Verkets intention är att skapa tidskapslar, med minnen som försvunnit med dess bärare och platser som inte längre existerar i ett performativt format. Migration, avfolkning, förlust av arv, miljö och familj lyfts fram.

Konstnärlig ledning och iscensättning: Benedikte Esperi, framfördes av Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi

”Laterland” 10-minutes scores /actions with migration as starting point performed in public realm. The interpretation of the performance could be understood as a biographical historiographic experiment but also as a manifesto for identity. Initially, the project uses biographical narratives where the participants in each site-specific project share fragments of their origin. The fragments are performed in an experimental, free and interdisciplinary format where contemporary choreography and performance art creates a fictional landscape: ”Laterland” . The project aims to create an isolated capsule of “time-spaces” where topics of migration, relocation, displacement, loss of legacy and loss of a family will be exposed.

Idea, Artistic director and realization: Benedikte Esperi, Performed by Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi in Gothenburg and New York 2017/2018

”Offland” is a fringe of ”Laterland” and is a participatory and interactive performance for those who experience loss of legacy and heritage. Through a guided interaction, in a one-to-one-session format, the visitors are offered the possibility to re-visit and re-create their memories and engender a temporary memorial in the imagined nation, a Heterotopia; Offland (ref (Michael Focault)

Autumn/Winter 2018 Laterland Nordic performances and workshops
#30th Nov Laterland Academy during Expand Frölunda Kulturhus
#6th Nov Gothenburg City museum, received Art stipend from Sällskapet Gnistan / Adlerbertska Stiftelsen
#12th Sept Stockholm (Swe) FB event
#29th Aug Lahti (Fi) FB event
#25th Aug Gothenburg(Swe) FB event
16th January Movement Research New York 2018
4-6th January 2018 13festivalen  link to GP
28th August 2017 at HDK opening venue

Verket fortsätter utforska begreppet migration, förflyttning och personliga berättelser i Sverige, Norden, USA och England. Scenkonstportalen

Genomförs 2020 med Projektstöd Dans och Ateljéstöd Göteborg Stad

Presenterades i New York januari 2018, med resestipendie och stöd för internationellt kulturutbyte
 

Brighton Fringe 2019 med stöd från