LATERLAND – OFFLAND

”Laterland” (first performed  28th of august 2017) with and by Benedikte Esperi

participating dancer Fanny Kivimäki

 13festivalen 2018 4-6 januari Göteborg link to media

16th of January Movement Research New York 2018

”Offland”(see info below)

Laterland foto Andreas Bäckman

”Laterland”(eng below) består av en serie 10 minuter långa koreografiska uppror/aktioner med migration som utgångspunkt. Det är lika mycket ett biografiskt historiografiskt experiment som ett manifest för identitet. Initialt använder projektet biografiska berättelser där de medverkande i verket delar fragment av sitt ursprung. Fragmenten gestaltas i ett experimentiellt, fritt och interdisciplinärt format där nutida dans och performancekonsten skapar ett fiktivt landskap: ”Laterland” . Verket har som intention att skapa tidskapslar, med minnen som försvunnit med dess bärare och platser som inte längre existerar, i ett performativt format. Migration, förflyttning, förlusten av arv, miljö, en familj och sin egen historia lyfts fram.

Konstnärlig ledning och iscensättning: Benedikte Esperi, framförs av Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi

”Laterland” consist of 10-minutes long choreographic scores /actions with migration as a starting point. The interpretation of the performance could be understood as a biographical historiographic experiment but also as a manifesto for identity. Initially, the project uses biographical narratives where the participants in the work share fragments of their origin. The fragments are performed in an experimental, free and interdisciplinary format where contemporary choreography and performance art creates a fictional landscape: ”Laterland” . The project aims to create capsules of “time-spaces” where topics of migration, relocation, displacement, loss of legacy and loss of a family will be exposed.

Artistic director and realization: Benedikte Esperi, Performed by Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi

soundcloud HÄR! 

”Offland” is the fringe of ”Laterland” and is a participatory and interactive performance for those who perceive a loss of legacy and heritage. Through a guided interaction, the visitor is offered the possibility to re-visit and re-create their memories and create a temporary memorial.

Under 2018 fortsätter verket utforska begreppet migration, förflyttning och personliga berättelser i Sverige, Norden och USA. Scenkonstportalen

Presenteras i New York januari 2018, med resestipendie och stöd för internationellt kulturutbyte av: