LATERLAND

”Laterland”
eller – och sen då?
av och med Benedikte Esperi. Framförs som duett med dansaren Fanny Kivimäki

Laterland Benedikte Esperi & Fanny Kivimäki foto: Andreas Bäckman / första delen visad 28/8-17  Vid HDK öppningsevent

Detta är ett pågående verk som påbörjades 2017
I nuläget består det av en serie 10 minuter långa koreografiska uppror/aktioner,
med migration som utgångspunkt.

Initialt har jag tittat på det egna arvet
som en 2:a generationens invandrare och den migration som sker och skett
av det Grekiska arvet;dess miljö och kultur, men också det faktum
att jag är en del av den svenska arbetarhistoriens migration
som inkluderar historier från Gruvtolvan i Kiruna,
den Sörmländska myllans nationalism och
den egna konstnärliga praktiken som söker sig till ett land
som inte finns: ett ”Laterland”

Detta är ett försök att skapa tidskapslar, med minnen
som försvunnit med dess bärare och platser som inte längre existerar,
i ett performativt format.

Det är lika mycket ett biografiskt historiografiskt experiment som ett manifest.

provlyssna på ljudlandskapet HÄR!