LATERLAND

‘Laterland’

The performance concept ‘Laterland’ interferes with public spaces through short choreographic actions. Topics of migration, loss of legacy, heritage and manifestations for freedom are exposed. ‘Laterland’ is a corporeal act created specifically for every site and context.  Idea, Artistic director and realization Benedikte Esperi. First performed as a duet with Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi in Gothenburg and in New York at Eden studio Movement Research Manhattan 2017/2018 supported by the Swedish Art Council. It was selected to represent the Nordic Fringe Network in Brighton during Fringe Festival May 2019. ‘Laterland Nordic’ was also part of NORDIC FRINGE NETWORK 2018. Benedikte Esperi invites to workshops, where methods of how to create and compose a collective performative action in public space, will be shared. All workshop participants will be invited to participate in a collective performance the same day.

‘Laterland, stretch marks’ is a site-specific dance- & video concept performed in a variety of public sites and cities performed April-May 2021. Supported by The Swedish Arts Grants Committee.

‘Laterland, stretch marks’ är platsspecifika dans- & videoverk för en rad olika offentliga rum i städer genom som genomförs April-Maj 2021. Med stöd av bland annat Konstnärsnämnden.

Produktion våren 2021. Med videokamera, projektor och platsspecifik koreografi genomförs performancet ‘Laterland, stretch marks’ . Syftet är att undersöka, visualisera och gestalta en nutida kontext genom medierna nutida dans och videoprojektioner som en tvärkonstnärlig nomadisk installation i offentliga miljöer i ett Europa där förändring bevittnas och speglar en tillvaro som inte längre är berättelser om stater utan om avhumaniserade ‐ ofta anonyma ‐ individer, endast synliga i statistik. Verkets titel är en metafor där migrationer skapat ”fåror likt bristningar i en hud”, representerade av landskap som länkas samman med personliga berättelser där nu en pandemi förändrat hur vi relaterar till varandra, vår historia och framtiden. Projektet turnerar 2021 bland annat i Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Venedig och Aten. Platserna är valda utifrån vägar för turism, konsthistoria, handel och migration vars länder präglats av flyktingströmmar, politisk kollaps, ekonomiska kriser och korruption. Men även platser där strävan efter frihet och samverkan manifesteras.

Laterland 2017 foto Andreas Bäckman

”Laterland” består av en serie 10 minuter långa koreografiska uppror/aktioner med migration som utgångspunkt framförs i offentliga rum. Det är lika mycket ett biografiskt historiografiskt experiment som ett manifest för identitet. Initialt använder projektet biografiska berättelser där de plats-specifika medverkande i verket delar fragment av sitt ursprung. Fragmenten gestaltas i ett experimentiellt, samtida och interdisciplinärt format där nutida dans och performancekonsten skapar ett fiktivt landskap: ”Laterland” . Verkets intention är att skapa tidskapslar, med minnen som försvunnit med dess bärare och platser som inte längre existerar i ett performativt format. Migration, avfolkning, förlust av arv, miljö och familj lyfts fram men också kampen för frihet och samverkan.

”Laterland” 10-minutes scores /actions with migration as starting point performed in public realm. The interpretation of the performance could be understood as a biographical historiographic experiment but also as a manifesto for identity. Initially, the project uses biographical narratives where the participants in each site-specific project share fragments of their origin. The fragments are performed in an experimental, free and interdisciplinary format where contemporary choreography and performance art creates a fictional landscape: ”Laterland” . The project aims to create an isolated capsule of “time-spaces” where topics of migration, relocation, displacement, loss of legacy and loss of a family will be exposed but also manifestation for freedom and cooperation.

”Offland” is a fringe of ”Laterland” and is a participatory and interactive performance for those who experience loss of legacy and heritage. Through a guided interaction, in a one-to-one-session format, the visitors are offered the possibility to re-visit and re-create their memories and engender a temporary memorial in the imagined nation, a Heterotopia; Offland (ref (Michael Focault)

Past performances and workshops:
#30th Nov Laterland Academy during Expand Frölunda Kulturhus
#6th Nov Gothenburg City museum, received Art stipend from Sällskapet Gnistan / Adlerbertska Stiftelsen
#12th Sept Stockholm (Swe) FB event
#29th Aug Lahti (Fi) FB event
#25th Aug Gothenburg(Swe) FB event
16th January Movement Research New York 2018
4-6th January 2018 13festivalen  link to GP
28th August 2017 at HDK opening venue

Verket fortsätter utforska begreppet migration, förflyttning och personliga berättelser i Sverige, Norden, USA och övriga Europa. Scenkonstportalen

Genomförs 2020-21 med Projektstöd Dans och Ateljéstöd Göteborg Stad

Presenterades i New York januari 2018, med resestipendie och stöd för internationellt kulturutbyte
 

Brighton Fringe 2019 med stöd från