LATERLAND – OFFLAND

”Laterland”

”Laterland Nordic” is selected to the  NORDIC FRINGE FESTIVAL Aug-Sept 2018

Autumn tour of Laterland Nordic performance in public realm
# 23rd-27th of Aug Gothenburg(Swe)
# 29th Aug-1st Sept Lahti (Fi)
# 1st-7th of Sept Bergen (No)
# 11th-15th of Sept Stockholm (Swe)

Laterland was presented with and by Benedikte Esperi and dancer Fanny Kivimäki in Swe & USA jan 2018

”Offland”(see info below)

Laterland foto Andreas Bäckman

”Laterland”(eng below) består av en serie 10 minuter långa koreografiska uppror/aktioner med migration som utgångspunkt framförs i offentliga rum. Det är lika mycket ett biografiskt historiografiskt experiment som ett manifest för identitet. Initialt använder projektet biografiska berättelser där de plats-specifika medverkande i verket delar fragment av sitt ursprung. Fragmenten gestaltas i ett experimentiellt, samtida och interdisciplinärt format där nutida dans och performancekonsten skapar ett fiktivt landskap: ”Laterland” . Verkets intention är att skapa tidskapslar, med minnen som försvunnit med dess bärare och platser som inte längre existerar i ett performativt format. Migration, avfolkning, förlust av arv, miljö och familj lyfts fram.

Konstnärlig ledning och iscensättning: Benedikte Esperi, framförs av Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi

”Laterland” 10-minutes scores /actions with migration as starting point performed in public realm. The interpretation of the performance could be understood as a biographical historiographic experiment but also as a manifesto for identity. Initially, the project uses biographical narratives where the participants in each site-specific project share fragments of their origin. The fragments are performed in an experimental, free and interdisciplinary format where contemporary choreography and performance art creates a fictional landscape: ”Laterland” . The project aims to create an isolated capsule of “time-spaces” where topics of migration, relocation, displacement, loss of legacy and loss of a family will be exposed.

Idea, Artistic director and realization: Benedikte Esperi, Performed by Fanny Kivimäki & Benedikte Esperi in Gothenburg and New York

soundcloud HÄR! 

”Offland” is a fringe of ”Laterland” and is a participatory and interactive performance for those who experience loss of legacy and heritage. Through a guided interaction, in a one-to-one format, the visitor is offered the possibility to re-visit and re-create their memories and engender a temporary memorial in the imagined nation; Offland.

 13festivalen 2018 4-6 januari Göteborg link to media 

16th of January Movement Research New York 2018

Under 2018 fortsätter verket utforska begreppet migration, förflyttning och personliga berättelser i Sverige, Norden och USA. Scenkonstportalen

Presenteras i New York januari 2018, med resestipendie och stöd för internationellt kulturutbyte av: