KVINNLIGA KOREOGRAFERS KONSTNÄRSKAP

Nätverkande och främjande av Kvinnliga Koreografers Konstnärskap i Göteborg med det offentliga rummet som en gemensam faktor i sin praktik. Samtliga är kopplade till Högskolan för scen och musik i form av anställda, adjunkter, alumner och/eller studenter.

a venue kulturkalaset 2016
a-venue kulturkalaset 2016 (Benedikte Esperi, Ami Skånberga Dahlsted och Linda Wardal foto: Moa Sahlin/MOA Kompani

Med stöd av Göteborgs Stad Kultur, Residens på HSM / a-venue under Kulturkalaset, SMartSe samt Folkuniversitetet iscensätter fem koreografer avenyn under 16-21/8 i Göteborg. Programpunkt under Kulturkalaset 16-21/8 2016 och i a-venues arrangemang ”Konstnärliga Revir”

Tisdag 16/8 Moa Matilda Sahlin 12.00 -14.30 visning av arkivmaterial. 15.00-17.00 presentation av och ur verket “Den utsträckta handens gest”

Onsdag 17/8 Ami Skånberg Dahlstedt 12.00-14.30 filmerna ”Sagan om dansaren”, ”Fågel, fisk eller kvinna” och performance. 15.00-17.00 lecture performance samt dansmanifestation för alla; ”Suriashi Intervention”, längs avenyn.

Torsdag 18/8 Linda Wardal 13.00-15.00 performance lecture kring verket ”Sida vid sida”. 15.00-17.00 improvisationsperformance mellan musiker och dansare ur samma verk.

Fredag 19/8 Benedikte Esperi 12.00-15.00 ”MODuler” visas i form av performance lecture, videoinstallation och arkivmaterial.

Fredag 19/8 Therese Sahlin ”Fuse Fam”15.00-17.00 Street fusion öppet för deltagande, ingen föranmälan eller förkunskap! Introduktion sker på plats. Video och dansporträtt.

Hela veckan är utställningsmiljön fylld med arkivmaterial i form av videos, installationer och texter.

om de medverkande:

Ami Skånberg Dahlsted – Suriashi InterventionBenedikte Esperi – MOD
Moa Matilda Sahlin – Den utsträckta handens gestTherese Sahlin –  Fuse Fam ,Linda Wardal – Sida vid sida

projektledare: Benedikte Esperi / benedikte@dansverk.se