OPUS X

(Sv)Duett med Benedikte Esperi & Cha Blasco där de tillsammans utforskar regler för hur impulser leder dem genom en obruten improvisation. I avskalad scenisk utformning blir rummens arkitektur en viktig komponent och förutsättning för lyhördhet och nyfikenhet. Scenisk form är improvisation – komposition i nuet – en lek i momentum där koreografi, ljud, musik och plats möts.

Projektet utforskar möjligheten att eliminera klichéer, könsstereotypa framställningar och kommersialisering av kroppar. Det avvikande och säregna får ta plats och görs till norm utan att exotifieras eller ses som det andra.

(Eng)The duo Benedikte Esperi & Cha Blasco explore the rules of how impulses lead them through an uninterrupted improvisation. In stripped-down scenic design, the architecture of the rooms becomes an important component and a prerequisite for sensitivity and curiosity. Scenic form is improvisation – instant composition – where momentum arises in encounters between choreography, sound, music and site.

The project explores the possibility of eliminating clichés, gender stereotypical representations and commercialization of bodies. The deviant and peculiar may take place and constitute the norm without being exotified or seen as the other.

Inför inbjudan till Dance Improvisation Festival i Istanbul 2022 påbörjas undersökandet av vad OPUS X genererar och spelas därefter från hösten 2022-2023 på bland annat VULKANO Göteborg, 3:e Våningen och Finnekumla Dans & Konstscen Ulricehamn. Offentlig work-in-progress 8-9:e April på ExPro Stage Göteborg.